Functie:Assistent conservator bedrijfsmuseum
Organisatie: Werkt onder leiding van: Beheerder/Conservator Bedrijfsmuseum
Resultaatgebieden:

Behoudsbeheer


Betreft het inrichten van het depot en het doen van voorstellen daartoe, het verrichten van de bestandscontrole, het terugkoppelen van de standplaatsnummers naar de catalogus, het in- en uitpakken van voorwerpen bij transport en het geven van werkinstructie aan de herintredende medewerkers.

Prestatie-indicatoren:
Het depot is op een conservatorisch verantwoord niveau ingericht
Alle voorwerpen in het depot zijn systematisch genummerd
De standplaatsnummers en de catalogus stemmen met elkaar overeen
De schade tengevolge van het transport is minimaal
Er wordt rekening gehouden met de omstandigheden en de capaciteiten van de herintredende medewerkers
 

 

Denkbare kritieke situaties:

Tijdig signaleren


Medewerker heeft steeds mer moeite om de voorwerpen in het depot op een ordelijke wijze op te slaan. Alle kasten en stellingen dreigen uit te puilen. De medewerker heeft er zelf geen last van want hij weet altijd wel een nieuw plaatsje te vinden. Tijdens zijn afwezigheid wegens ziekte constateert een van de herintredende medewerkers dat voor derden de voorwerpen in het depot niet zijn terug te vinden. Resultaat: Doordat de medewerker niet op tijd het ruimtegebrek heeft aangekaart ontstaat er een probleem voor het museum.

Te precies


Regelmatig moet de medewerker voorwerpen inpakken voor het vervoer. Dat doet hij op een dusdanige zeer nauwkeurige wijze dat hij regelmatig nog niet klaar is als de auto voor de deur staat. Hij beschouwt de voorwerpen als waren het zijn kinderen. Resultaat: Door te laat te beginnen en de voorwerpen te goed in te pakken en niet op tijd aan de bel te trekken loopt het geplande transport vertraging op.

EfficiŽnt en sociaal


De medewerker constateert dat het werken met de herintredende medewerkers veel tijd kost. Elke herintredende medewerker heeft zijn eigen problemen. De medewerker heeft veel tijd, begrip en geduld en de samenwerking met de herintredende medewerkers verloopt uitstekend, mede omdat zij het gevoel hebben hun verhaal kwijt te kunnen. Resultaat: De opstelling van de behoudsmedewerker heeft tot gevolg dat de herintredende zich op hun plaats voelen, waardoor ook het werk positief wordt beÔnvloed.

 

Gedragscriteria:

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Doorvragen naar redenen en oorzaken
Verkrijgt gewenste informatie
Openstaan voor bijzondere signalen

Sensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Rekening houden met de bijzondere situatie van een ander.
Opkomen voor de gevoelens en behoeften van de ander.
Anderen in hun waarde laten.
Tolerantie voor afwijkende standpunten

Samenwerken


Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Organisatiesensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met andere diensten en afdelingen
Reageert op uitgesproken en onuitgesproken behoefte
Past gedrag aan als boodschap niet wordt begrepen

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Medewerkers en het museum zijn goed bereikbaar
Mate van tevredenheid bezoekers en klanten
Mate van tevredenheid opdrachtgever

Initiatief


Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie
Gaat op zoek naar informatie
Komt met oorspronkelijk idee

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Heeft oog voor routines en procedures
Werkt een complexe taak volledig af

Discipline


Prestatie-indicatoren:

Het nakomen van afspraken
Het naleven van de regels

Flexibel gedrag


Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Inzien dat de gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Prestatiemotivatie


Prestatie-indicatoren:

Uit initiatieven voor aanpassingen
Houdt relevant vakgebied bij
Toont enthousiasme en inzet

 

Overige competenties:

LBO/MBO
Administratieve en/of technische ervaring

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker Technische Dienst en Civiele Dienst

Horizontale mobiliteit:
Medewerker Technische Dienst en Civiele Dienst

Verticale mobiliteit:
Leidinggevende functie Technische Dienst en Civiele Dienst


Auteur: Rudi Hilberts. Laatst bijgewerkt 8 augustus 2007
Home Database competentieprofielen