Functie: Stafmedewerker AVM
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofd Arbeidsomstandigheden, Veiligheid & Milieu
Resultaatgebieden:

Advies en ondersteuning

Betreft het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van het management en medewerkers m.b.t. de implementatie en uitvoering van wettelijke regelingen en AZG-richtlijnen, het signaleren van behoeften aan maatregelen op het gebied van Arbeidsomstandigheden, Medische Hulpmiddelen en Straling en Milieu, het adviseren van het decentrale en centrale management op deze gebieden en het bevorderen en meewerken aan de realisering van ARBO-jaarplannen.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal en de kwaliteit van de adviezen .
De ontwikkelde procedures, protocollen en instrumentarium hebben het gewenste effect .
Er wordt tijdig geanticipeerd op nieuwe regelgeving en procedures.
De ARBO-jaarplannen zijn conform de wensen van afdeling, het AZG beleid en regelgeving.
Levert fundamentele bijdrage aan het AVM-zorgsysteem.
De presentatie en communicatie van de adviseur.
Het stellen van de juiste prioriteiten en tijdige oplevering.
Goede kennis van regelgeving, procedures en de AZG-regelgeving en AZG beleid ter zake.
Tijdig inschakelen van collega's en/of materie-deskundigen.
Is actief om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.

Evaluatie en bewaking

Betreft het evalueren van de effecten van getroffen maatregelen, het signaleren en rapporteren hierover en het bewaken van de naleving van voorschriften.

Prestatie-indicatoren:

De maatregelen worden nageleefd en hebben het gewenste effect.
De rapportage is volledig en juist.
Beoordelingen van de arbeidsinspectie.
Het aantal klachten van management en of namens de medewerkers.

Voorlichting

Betreft het geven van voorlichting en instructie op het gebied van Arbeidsomstandigheden, Medische Hulpmiddelen of Straling en Milieu aan medewerkers en management.

Prestatie-indicatoren:

Maatwerk, maar wel afgestemd op regelgeving en AZG beleid.
De boodschap komt over en heeft het gewenste effect .

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Verkrijgt gewenste informatie.
Pauzeert, laat anderen uitspreken.
Laat uit houding en gedrag interesse blijken voor de inbreng van de ander.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid:

Prestatie-indicatoren:

Formuleert helder en duidelijk.
Toetst of de bedoeling van de boodschap goed. overkomt.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid.
Toont begrip voor de wensen van de klant.
Zorgt voor follow-up.
Mate van tevredenheid van de klanten.

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten.
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt.
Wisselt tijdens gesprekken van gedragsstijl.

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen.
Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers.

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Onderneemt ongevraagd actie.
Gaat op zoek naar informatie.
Komt met oorspronkelijk idee.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Duidelijke weergave van relevante feiten.
Correct taalgebruik en stijl.

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:

Goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
Juiste basisinformatie.
Heldere procesanalyses.

Management identificatie:

Prestatie-indicatoren:

Toont betrokkenheid bij het gegeven beleid.
Houdt rekening met gegeven beleidsruimte .

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Gaat in op voorstellen en ideeŽn van anderen.
Helpt anderen om hun doelen te bereiken. Zet zich in voor het bereiken van win/win situaties.

Inzet

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen.
Formuleert uitdagende doelstellingen.
Onderneemt stappen om vaktechnisch bij te blijven.
Toont enthousiasme voor het werk.

 

Overige competenties:

Academische opleiding een van de vakgebieden.

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker AVM
Stafmedewerker
Personeelconsulent
Technici

Horizontale mobiliteit:
Stafmedewerker
Personeelconsulent
Fysicus
Technisch projectleider.

Verticale mobiliteit:
Cluster coŲrdinator
Projectleider.


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007