Functie: TeamcoŲrdinator Radiotherapeutisch Laboranten
Organisatie: Werkt onder leiding van: CoŲrdinerend hoofdlaborant
Resultaatgebieden:

Leiding


Betreft het coŲrdineren van de dagelijkse werkzaamheden van ťťn van de teams van laboranten van de afdeling Radiotherapie.

Prestatie-indicatoren:

Ongestoorde voortgang van het werk
Kwaliteit van het werk
Evenwichtige werkverdeling
Het stellen van de juiste prioriteiten

Voorbereiding


Betreft het ondersteunen van de radiotherapeut bij het simuleren van de bestralingen van de patiŽnt, en het berekenen van de toe te dienen stralingsdoses, de planning.

Prestatie-indicatoren:

Aantal simulaties per week
Aantal uitgewerkte planningen per week.
Volledigheid, juistheid en uitvoerbaarheid van de simulaties en planningen.
Mate van tevredenheid van de radiotherapeut.
Correcte bejegening van de patiŽnt

Bestraling


Betreft het uitvoeren van het begeleiden en positioneren patiŽnt op de het bestralingstoestel en het toedienen van de bestraling.

Prestatie-indicatoren:

Aantal uitgevoerde bestralingen per week.
Een juiste en nauwkeurige positionering van de patiŽnt.
De toegediende bestralingsdoses is conform voorschrift.
Handelt conform instructies en veiligheidsvoorschriften.
Correcte bejegening van de patiŽnt

Informatieverstrekking


Betreft het informeren over de gang van zaken bij de voorbereiding en de bestraling en mogelijke bijwerkingen.

Prestatie-indicatoren:

Goede informatieverstrekking aan de patiŽnt over de gang van zaken.
Goede informatie aan de patiŽnt over de bestraling
Correcte bejegening van de patiŽnt. < 

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap


Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers o.m. door het volgen van opleidingen
Heeft weinig of geen persoonlijke conflicten in het team
Medewerkers ervaren een goede werksfeer

Luisteren


Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie

Sensitiviteit


Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond
 
Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.

Klantgerichtheid


Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever.
Mate van tevredenheid patient

Discipline


Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd.
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Omgaan met details


Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid


Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie


Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Ontleedt een opdracht in fasen

 

Overige competenties:

Bewijs van bevoegdheid radiotherapeutisch laborant
Kennis en ervaring met leidinggeven

 

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Radiotherapeutisch laborant
Gedifferentieerd laborant

Horizontale mobiliteit:
Radiodiagnostisch laborant
 
Verticale mobiliteit:
CoŲrdinerend hoofdlaborant

 


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 22-7-2007