Functie: Secretaresse A
Organisatie: Werkt onder leiding van: Coördinerend secretaresse
Resultaatgebieden:

Tekstverwerking

Betreft het opstellen en uittypen van brieven, nota's en rapporten, zonodig in een vreemde taal

Prestatie-indicatoren :

Het aantal werkelijk opgeleverde produkten
Het aantal taal- en/of typefouten
Bewerkingstijd
Volledige afwerking
Mate van tevredenheid van de opdrachtgever

Agendabeheer

Betreft het maken, registreren en doorgeven van gemaakte afspraken.

Prestatie-indicatoren:

De afspraken worden op tijd, correct en volledig gemaakt
Over de gemaakte afspraken wordt goed gecommuniceerd
De activiteiten, die uit de afspraken voortvloeien worden afgewerkt
Correcte bejegening van relaties
Mate van tevredenheid van de opdrachtgever

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van interne en externe relaties, het afhandelen en archiveren van de binnenkomende en de uitgaande post en het bijhouden van kleine administraties.

Prestatie-indicatoren:

Bereikbaarheid
Correcte bejegening van relaties
De verstrekte informatie is correct en volledig
De post, het archiveren en de administraties zijn op tijd, correct en volledig afgewerkt

Gedragscriteria:

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever
Mate van tevredenheid opdrachtgever

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Afspraken, regels en procedures worden nageleefd
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Brieven en nota's zijn foutloos
Correcte stijl

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen
Onderkent problemen bij andere organisatie-onderdelen en medewerkers

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet

Inzet/Energie

Prestatie-indicatoren:

Acceptatie extra werk en/of overwerk
Pakt nieuwe dingen op naast het normale werk
Overige competenties:

Diploma Secretaresse
Computerkennis: Windows, Word, Excel
Enige secretariële en administratieve ervaring,
Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Medewerker medische administratie
Diverse administratieve functies

Horizontale mobiliteit:

Medewerker medische administratie
Diverse administratieve functies

Verticale mobiliteit:

Secretaresse B en C
Diverse administratieve functies


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 2-8-2007