Functie: Secretaresse B
Organisatie: Werkt onder leiding van: Leidinggevende organisatorische eenheid
Resultaatgebieden:

Tekstverwerking

Betreft het opstellen en uittypen van brieven over specialistische onderwerpen, nota's en rapporten, zonodig in een vreemde taal

Prestatie-indicatoren :

Aantal werkelijk opgeleverde produkten
Aantal taal- en/of typefouten
Bewerkingstijd
Volledige afwerking

Agendabeheer

Betreft het maken, registreren en doorgeven van gemaakte afspraken.

Prestatie-indicatoren:

Tijdigheid, correctheid en volledigheid van gemaakte afspraken
Communicatie over gemaakte afspraken
Afwerking aktiviteiten, die uit de afspraken voortvloeien
Bejegening

Organisatie vergaderingen

Betreft het organiseren van vergaderingen en andere aktiviteiten, de verslaglegging en de bewaking van de aktiepunten die daaruit voortvloeien.

Prestatie-indicatoren:

Accomodatie en voorzieningen
Agenda en bijbehorende stukken
Tijdigheid, volledigheid en correctheid verslag

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van interne en externe relaties, het afhandelen en archiveren van binnenkomende en uitgaande post en het bijhouden van kleine administraties.

Prestatie-indicatoren:

Bereikbaarheid
Bejegening
Correctheid en volledigheid van de informatie
Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de afwerking
Compleetheid van archief
Correctheid en en volledigheid administratie

Gedragscriteria:

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Bereikbaarheid
Klanttevredenheid

Tips voor serviceverbetering

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionarissen

Discipline

Prestatie-indicatoren:
Afspraken nakomen
Bereikbaarheid

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Constantheid van de kwaliteit onder wisselende omstandigheden

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Taalgebruik
Stijl

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheiden betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:
Hulpvaardigheid
Tolerantie voor afwijkend standpunt

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet

Inzet/Energie

Prestatie-indicatoren:
Acceptatie extra werk en/of overwerk
Pakt nieuwe dingen op naast het normale werk

Overige competenties:

Diploma Secretaresse

Computerkennis: Windows, Word, Excel
Secretariële en administratieve ervaring,

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Secretaresse A
Medewerker medische administratie
Diverse administratieve functies

Horizontale mobiliteit:

Medewerker medische administratie
Diverse administratieve functies

Verticale mobiliteit:

Secretaresse C
Diverse administratieve functies


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 2-8-2007