Functie: Secretaresse C (Co÷rdinerend secretaresse)
Organisatie: Werkt onder leiding van: Leidinggevende organisatorische eenheid
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het verdelen van de werkzaamheden en het toezien op de kwaliteit van het werk van de secretaresses.

Prestatie-indicatoren:

Opgepakte kansen
Ingediende voorstellen

Agendabeheer

Betreft het maken, registreren en doorgeven van gemaakte afspraken.

Prestatie-indicatoren:

Tijdigheid, correctheid en volledigheid van gemaakte afspraken
Communicatie over gemaakte afspraken Afhandeling aktiviteiten, die uit de afspraken voortvloeien
Bejegening

Organisatie vergaderingen

Betreft het organiseren van vergaderingen en andere aktiviteiten, de verslaglegging en de bewaking van de aktiepunten die daaruit voortvloeien.

Prestatie-indicatoren:

Accomodatie en voorzieningen
Agenda en bijbehorende stukken
Tijdigheid, volledigheid en correctheid verslag

Informatieverstrekking

Betreft het beantwoorden van vragen van interne en externe relaties, het afhandelen en archiveren van binnenkomende en uitgaande post en het bijhouden van kleine administraties.

Prestatie-indicatoren:

Bereikbaarheid
Bejegening
Correctheid en volledigheid van de informatie
Tijdigheid, correctheid en volledigheid van de afwerking
Compleetheid van archief
Correctheid en en volledigheid administratie

Gedragscriteria:

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Bereikbaarheid
Klanttevredenheid
Tips voor serviceverbetering

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen en functionaris

Individugericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Geeft grenzen aan
Verlangt prestaties

Aanpassingsvermogen

Prestatie-indicatoren:

Constantheid van de kwaliteit onder wisselende omstandigheden

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Taalgebruik
Stijl

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:
Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen<

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Opgepakte kansen
Ingediende voorstellen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.
Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Hulpvaardigheid
Tolerantie voor een ander standpunt

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet

Inzet/Energie

Prestatie-indicatoren:

Acceptatie extra werk en/of overwerk
Pakt nieuwe dingen op naast het normale werk

Overige competenties:

Diploma Secretaresse
Computerkennis: Windows, Word, Excel
Secretariële en administratieve ervaring

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

Secretaresse A en B
Medewerker medische administratie
Diverse administratieve functies

Horizontale mobiliteit:

Secretaresse C
Medewerker medische administratie
Diverse adminstratieve functies

Verticale mobiliteit:

Diverse (leidingevende) administratieve (staf)functies


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 2-8-2007