Functie: Secretaresse Co÷rdinerend Hoofdverpleegkundige
Organisatie: Werkt onder leiding van: CHV
Resultaatgebieden:

Agendabeheer

Het maken, registreren en doorgeven van afspraken en het attenderen op gemaakte afspraken.

Prestatie-indicatoren:

Tijdigheid, correctheid en volledigheid van gemaakte afspraken

Communicatie over gemaakte afspraken en te maken afspraken

Aktiviteiten, die uit de afspraken voortvloeien

Bejegening

Organisatie

Het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten voor de CHV en de beheerder, het organiseren van deelname aan symposia en congressen voor de CHV, de HV's en verpleegkundigen.

Prestatie-indicatoren

Tijdigheid, correctheid en volledigheid

Bejegening

Correspondentie

Het maken van concept-brieven, het typen en versturen van brieven, nota's en notities voor de CHV en de HV's.

Prestatie-indicatoren

Volledigheid

Tijdig aanleveren en verzenden

Correcte taal en stijl

Informatieverstrekking

Het geven van informatie en het beantwoorden van rechtspositionele vragen en overige vragen van medewerkers en andere afdelingen en diensten. Het archiveren van post- en personeelsadministratie voor de CHV, de HV's en de beheerder.

Prestatie-indicatoren:

Correctheid en volledigheid

Bejegening

Bereikbaarheid

Compleetheid en overzichtelijkheid (terugvinden)

Personeelsvoorziening

Het regelen van de inzet van tijdelijk personeel (voedingsassistentes, verpleegkundigen) voor de HV's en het verstrekken van informatie aan nieuwe uitzendkrachten.

Prestatie-indicatoren:

Juistheid

Tijdigheid

Bejegening

Administratie

Het bijhouden en controleren van de personeelsadministratie, het maken van overzichten van deel-

name aan symposia, congressen en opleidingen voor de CHV, de HV's en de beheerder. Het verzamelen van gegevens voor het opstellen van het concept-jaarverslag en het maken van bedbezettingsoverzichten. Het maken van introductieprogramma's en het maken van roosters voor de voedingsassistentes .

Prestatie-indicatoren:

Tijdigheid, correctheid en volledigheid

Rappeleert bij onvolledigheid

Verslaglegging

Het maken van verslagen van de hoofdenvergaderingen en van verslagen van de vergaderingen van het Medisch Sociaal Team.

Prestatie-indicatoren:

Tijdigheid en volledigheid

Juiste weergave

Correcte taal en stijlGedragscriteria:

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid

Bereikbaarheid

Klanttevredenheid

Tips voor serviceverbetering

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.

Samenwerking met andere afdelingen en functionaris

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:

Taalgebruik

Stijl

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de relatie met diensten en afdelingen

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Opgepakte kansen

Ingediende voorstellen

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk

Werkt onder alle omstandigheden precies

Houdt vol

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast.

Gewoonte om op vaste tijdstippen of momenten in het werkproces te controleren op afwerking en volledigheid.

Flexibelgedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereid om andere zaken op te pakken

Inzien dat gebruikelijke werkwijze niet tot gewenst resultaat leidt

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Wacht af

Verkrijgt gewenste informatie

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen

Studeert Leert relevante dingen bij

Toont enthousiasme en inzetOverige competenties:

Diploma Secretaresse
Computerkennis: Windows, Word, Excel
Secretariële en administratieve ervaringLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Secretaresse a
Medewerker medische administratie
Diverse administratieve functies

Horizontale mobiliteit:
Secretaresse b
Medewerker medische administratie
Diverse administratieve functies

Verticale mobiliteit
Coördinerend secretaresse
Diverse leidinggevende administratieve functies


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 2-8-2007