Senior Medewerker Personele Administratie

Resultaatgebieden:

Informatieverwerking
Betreft het analyseren van personele en financiële gegevens en het ontvangen en controleren van beslisdocumenten.
Prestatie-indicatoren:
Omvang van de productie
Snelheid van verwerking
Foutenpercentage
Zelfstandigheid

Informatiebeheer
Betreft de uitvoering van het werk, de productie- en controletaken en het omgaan met de geautomatiseerde informatiesystemen.
Prestatie-indicatoren:
Omvang van de schriftelijke productie
Omvang van de telefonische en persoonlijke afhandeling
Reactietijd: wachttijden, tempo bij het reageren op publieksvragen
Bereikbaarheid
Zelfstandigheid
Fouten of vergissingen.

Informatieverstrekking
Betreft het verstrekken van managementinformatie, het vervaardigen van handleidingen, instructies, overzichten en prognoses.
Prestatie-indicatoren:
Aantal en soort producten
Bereikbaarheid voor informatie en overleg
Kwaliteit, dwz actualiteit, tijdigheid, juistheid en afwerking van de producten
Zelfstandige en volledige afhandeling van klantvragen

Projectleiding
Betreft het optreden als projectleider.
Prestatie-indicatoren:
Reputatie bij de opdrachtgever
Prioriteitstelling
Kwaliteit van het werk
Praktische en juiste verdeling van het werk over de deelnemers

Kritieke situaties:

Bureaucratische bejegening van klanten
Hokjesgeest; niet positief samenwerken met collega's van andere diensten.
Mensen niet meekrijgen voor projectwerkzaamheden.

Gedragsaspecten:

Groepsgericht leiderschap
Prestatie-indicatoren:
Motiveert en inspireert haar projectdeelnemers
Geeft werk uit waarvan de deelnemers kunnen leren
Goed in conflictmanagement

Klantgerichtheid
Prestatie-indicatoren:
Bejegening, afwerking en kwaliteit
Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Reputatie bij klanten en collega's
Voorstellen voor aanpassing van de dienstverlening

Flexibel gedrag
Prestatie-indicatoren:
Bereidheid om bij andere dan de eigen taken in te springen
Snel zien dat een bepaalde manier van werken niet tot een goed resultaat leid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Prestatie-indicatoren:
Spreekt de taal van de klanten
Helder en duidelijk

Organisatiesensitiviteit
Prestatie-indicatoren:
Toont begrip voor problemen bij andere afdelingen en bij de medewerkers, bijvoorbeeld ten aan zien van hun inzetbaarheid op de projecten

Initiatief
Prestatie-indicatoren:
Benutte kansen voor het realiseren van projectdoelen
Moedige voorstellen voor verandering
Originele ideeën

Probleemanalyse
Prestatie-indicatoren:
Gebruikt de juiste gegevens en past die toe volgens het juiste beleid.
Kent en doorziet alle relevante werkprocessen en informatiseringsystemen
Maakt direct onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

Samenwerken
Prestatie-indicatoren:
Helpt collega's en eigen medewerkers.
Verleent bijstand aan andere afdelingen. en diensten

Voortgangscontrole
Prestatie-indicatoren:
Overzicht over eigen werklast en de werkzaamheden voor het project.
Toetst het werk op vaste tijden op afwerking en volledigheid.

Prestatiemotivatie
Prestatie-indicatoren:
Komt met initiatieven voor nieuwe projecten
Houdt het vak bij

Overige competenties:

Opleidingsindicatie:
HEAO of vergelijkbaar

Vakopleidingen en cursussen, bijvoorbeeld:
Tekstverwerking, Netwerken, Novell, Windows, Excel, Quattro Pro, Foxpro, SQL

Ervaring:
Enkele jaren in verschillende administratieve functies
Werkzaamheden in de sfeer van interne controle, salarisadministratie en informatievoorziening

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Medewerker personeel- en salarisadministratie
Medewerker administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening
Functies in de sfeer van de automatisering en dataverwerking
Functies op financiëel-administratieve afdelingen

Horizontale mobiliteit:
Functies in de sfeer van de automatisering en dataverwerking
Functies op financiëel-administratieve afdelingen
Applicatie beheerder

Verticale mobiliteit:
Eerste medewerker personele administratie
Chef van een administratieve afdeling
Diverse leidinggevende administratieve functies bij centrale en perifere diensten
Diverse staf- en leidinggevende functies bij onderdelen van de automatisering en informatiseringsdienstenHome Database competentieprofielen Download deze file naar uw tekstverwerkerVragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007