Functie: Teamcoördinator Radiotherapeutisch Laborant
Organisatie: Werkt onder leiding van: Coördinerend hoofdlaborant
Resultaatgebieden:

Leiding

Betreft het coördineren van de dagelijkse werkzaamheden van één van de teams van laboranten van de afdeling Radiotherapie.

Prestatie-indicatoren:

Ongestoorde voortgang van het werk
Kwaliteit van het werk
Evenwichtige werkverdeling
Het stellen van de juiste prioriteiten

Voorbereiding

Betreft het ondersteunen van de radiotherapeut bij het simuleren van de bestralingen van de patiënt, en het berekenen van de toe te dienen stralingsdoses, de planning.

Prestatie-indicatoren:

Aantal simulaties per week
Aantal uitgewerkte planningen per week.
Volledigheid, juistheid en uitvoerbaarheid van de simulaties en planningen.
Mate van tevredenheid van de radiotherapeuten.
Correcte bejegening van de patiënten

Bestraling

Betreft het uitvoeren van het begeleiden en positioneren patiënt op de het bestralingstoestel en het toedienen van de bestraling.

Prestatie-indicatoren:

Aantal uitgevoerde bestralingen per week.
Een juiste en nauwkeurige positionering van de patiënt.
De toegediende bestralingsdosis is conform voorschrift.
Handelt conform instructies en veiligheidsvoorschriften.
Correcte bejegening van de patiënt

Informatieverstrekking

Betreft het informeren over de gang van zaken bij de voorbereiding en de bestraling en mogelijke bijwerkingen.

Prestatie-indicatoren:

Goede informatieverstrekking aan de patiënt over de gang van zaken.
Goede informatie aan de patiënt over de bestraling
Correcte bejegening van de patiënt.

<

Gedragscriteria:

Groepsgericht leiderschap

Prestatie-indicatoren:

Motiveert en inspireert de medewerkers o.m. door het volgen van opleidingen
Heeft weinig of geen persoonlijke conflicten in het team
Medewerkers ervaren een goede werksfeer

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiënt en zijn omgeving
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken zijn afgewerkt.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever.
Mate van tevredenheid patient

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd.
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Zoekt nieuwe wegen

Overige competenties:

Bewijs van bevoegdheid radiotherapeutisch laborant
Kennis en ervaring met leidinggeven

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Radiotherapeutisch laborant
Gedifferentieerd laborant

Horizontale mobiliteit:
Radiodiagnostisch laborant

Verticale mobiliteit:
Coördinerend hoofdlaborant

<


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 8-8-2007