Vaatfunctielaborant

Resultaatgebieden:

Metingen

Dit betreft het uitvoeren en beoordelen van de uitkomsten van diverse niet invasieve vaatonderzoeken ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling van patiŽnten en wetenschappelijk onderzoek. o.a. Doppler en echografisch onderzoek van bloedvaten, provocatie- en inspannings-onderzoek, plethysmografisch onderzoek en capillairmicroscopisch onderzoek.

Prestatie-indicatoren:

Aantal en soort vaatfunctieonderzoeken.
Volledigheid en juistheid van de beoordeling van de meetresultaten.
Mate van tevredenheid van de vaatarts.
Correcte bejegening patiŽnt.

Informatieverstrekking

Dit betreft het informeren van patiŽnten over de gang van zaken bij de verschillende vormen van behandeling en (mogelijke) consequenties; ondersteuning tijdens de gehele behandelcyclus en evaluatie van het effect ervan met niet invasieve vaatfunctieonderzoeken.

Prestatie-indicatoren:

Goede instructie en informatieverstrekking aan de patiŽnt.
Adequate ondersteuning van de patiŽnt.
Correcte bejegening van de patiŽnt.
Correcte evaluatie van de effecten.

Instructie

Dit betreft het geven van instructie aan o.a. arts-assistenten en stagiaires t.a.v. de toepassing van vasculaire technieken.

Prestatie-indicatoren:

Het aantal te begeleiden medewerkers.
Helderheid van de verstrekte informatie.
Bereiken geformuleerd leerdoel

Administratie

Dit betreft de rapportage van de uitslagen van onderzoeken en uitwerken van patientendossiers, bijhouden van databestanden van meetresultaten

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid van de gegevens.
Correctheid van de gegevens.
Goede toegankelijkheid van de gegevens

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Goede samenwerking met andere afdelingen en medewerkers

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over het eigen te verrichten werk.
Op vaste momenten controleren of zaken afgewerkt

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Aandacht voor wensen opdrachtgever.
Mate van tevredenheid patiŽnt
Mate van tevredenheid opdrachtgever
Tips voor verbetering

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels, protocollen en afspraken worden nageleefd.
Beheerst gedrag onder wisselende omstandigheden

Omgaan met details

Prestatie-indicatoren:

Volledigheid en betrouwbaarheid van de afwerking
Weinig of geen fouten

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Ontleedt een opdracht in fasen


Overige competenties:

Diploma vaatfunctie-assistent.


Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:

(Leerling) vaatfunctie laborant
ECG/EEG assistent
Doktersassistent

Horizontale mobiliteit:

Longfunctie laborant
Assistent allergologie

Verticale mobiliteit:

Management


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 8-8-2007