Functie: Medewerker Beveiliging
Organisatie:Werkt onder leiding van: Hoofd Beveiliging
Resultaatgebieden:

Veiligheid

Betreft het bewaken van de toegang tot het ziekenhuis, het beveiligingen van de goederen van het ziekenhuis, de patienten, de bezoekers en de medewerkers, het toezien op de naleving van de huis - en gedragsregels en de veiligheidsvoorschriften, het verlenen van bijstand in geval van hulp of bedreiging, o.m. door surveilleren in en rondom het ziekenhuis.

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin patiënten, bezoekers en medewerkers zich veilig voelen.
Mate waarin men zich aan regels en voorschriften houdt.
Aantal diefstallen, vernielingen, e.d.
Aantal geconstateerde overtredingen van parkeerregelingen, veiligheidsvoorschriften e.d..
Mate van tevredenheid over de bejegening van patienten, bezoekers, medewerkers en derden

Rapportage en administratie

Betreft het afhandelen van aangiften, de registratie van incidenten, het doorgeven van bijzonderheden aan de meldkamer en de overdracht van diensten aan collega's .

Prestatie-indicatoren:

Korrekte en volledige afhandeling binnen 24 uur van aangiften.
Korrekte en volledige rapportage van incidenten.
Portofoonverkeer volgens protocol.
Korrekte dienstoverdracht.

Denkbare kritieke situaties:

Consequent en beleefd optreden.

Iemand wil het ziekenhuis verlaten met apparatuur. Medewerker Beveiliging controleert of dit vervoer in orde is. Er wordt uit de hoogte gereageerd dat dit de Medewerker Beveiliging niets aangaat. Medewerker vraagt betrokkene naar zijn naam. Deze antwoordt dat hem dat niets aangaat. Medewerker zegt dat deze weigering consequenties zal hebben en dat hij voor assistentie de hulp van de meldkamer zal inroepen.

Toepassing van beperkt sepot.

Een medewerker van het bedrijf wordt betrapt op een kleine diefstal. De dief vertelt iets over zijn persoonlijke situatie en zeer ernstige consequenties die dit voorval voor hem en zijn gezin zal hebben. De Medewerker Beveiliging toont begrip, zegt dat de volgende keer onverbiddelijk aangifte volgt en neemt de buit in beslag. Gevolg: de dief heeft er iets van geleerd, er is geen sociale ramp veroorzaakt en de organisatie wordt niet belast met in verhouding buitensporig verhoor- en papierwerk.

Kunnen zwijgen.

Op een afdeling verdwijnt regelmatig apparatuur, er zijn geen sporen van braak. Beveiliging heeft besloten om daarvoor een val te zetten. De verdwijningen zijn onderwerp van gesprek in het bedrijf. In de kantine zeggen ze over de voortgaande verdwijningen: " Gaan jullie maar een club oprichten met de naam "De vissers achter het net ". De Medewerkers Beveiliging weten te zwijgen.Gedragscriteria:

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Handelt conform geldende normen en waarden
Weerstaat verleiding
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag

Discipline

Prestatie-indicatoren

Afspraken nakomen
Regels naleven
Is goed bereikbaar

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Doorvragen naar redenen en oorzaken.
Openstaan voor bijzondere signalen.

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Mate van tevredenheid klanten
Tips voor verbetering

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Neemt Initiatieven voor aanpassingen
Toont enthousiasme en inzet

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Positief kritische instelling
Mate waarin men de samenwerking tussen medewerkers en disciplines stimuleert
Mate waarin men zelf vrijwillig bijspringt bij taken van anderen.
Kwaliteit van de samenwerking met andere diensten en functionarissen

Initiatief

Prestatie-indicatoren:

Wacht niet af, onderneemt zelf actie
Vraagt om meer of nadere informatie
Grijpt kansen aan

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Goede relatie met medewerkers van diensten en afdelingen
Onderkent problemen bij andere diensten of functionarissen

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:

Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden nauwgezet
Houdt vol

Optreden

Prestatie-indicatoren:

Is aanwezig
Blijft correct

Overige competenties :
technische/civiele beroepsopleiding

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie(s):
Diverse technische en civiele functies

Horizontale mobiliteit:
Diverse technische en civiele functies

Verticale mobiliteit:
Leidinggevende technische en civiele functies


Home Database competentieprofielen.Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur CAB. Copyright 2007 Li Po - Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007