Functie: Voedingsassistente
Organisatie: Werkt onder leiding van: Hoofdverpleegkundige
Resultaatgebieden:

Zorgverlening

Betreft het in opdracht van de leidinggevende verzorgen van het eten en drinken, het zo nodig helpen bij het eten en drinken en het observeren van de patiŽnt en het melden van bijzonderheden. Het uitvoeren van dieetvoorschriften, inventariseren van de samenstelling en/of de hoeveelheid voeding en drinken, het merken van de flessen- en sondevoeding en het invullen van de vochtlijsten.

Prestatie-indicatoren:

Voeding en drinken wordt op tijd verstrekt
Medewerker is goed bereikbaar
Correcte uitvoering van voorschriften van de diŽtist
Correcte bejegening van patienten en medewerkers
De juiste stickers met de juiste hoeveelheden op de flessen en sondes
Mate van tevredenheid van patienten

Dienstverlening

Betreft het gereed maken, portioneren en serveren van voeding, drinken en fruit, het bijhouden van de aanwezige voorraden en het aanvullen daarvan, het opruimen en schoonhouden van de keuken, de inventaris en de apparatuur en het afwassen van het servies.

Prestatie-indicatoren:

De juiste hoeveelheid voedsel en drinken wordt gereed gemaakt
Er is voldoende, niet teveel, voorraad met de juiste datum
Keuken etc is op tijd en volledig schoon
Servies is op tijd en volledig afgewassen
Apparatuur wordt goed onderhouden
Mate van tevredenheid van de opdrachtgever

Denkbare kritieke situaties:

- Medewerker ziet dat patient moeite heeft met het zelfstandig eten.
- Medewerker doet het werk minder gemotiveerd op zware verpleegeenheden.
- Springt de verpleging bij als die het wat druk heeft.
- Gedraagt zich te informeelin het contact met verpleging en artsen in het bijzijn van patienten.
- Helpt collega indien zij ziet dat deze het werk op bepaalde momenten niet aan kan

Gedragscriteria:

Luisteren

Prestatie-indicatoren:
Doorvragen naar redenen en oorzaken.
Openstaan voor bijzondere signalen.

Discipline

Prestatie-indicatoren

Het nakomen van afspraken
Het naleven van regels

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Correcte bejegening van patient, ouders en collega's
Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Goed bereikbaar

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Kwaliteit van de samenwerking met andere medewerkers en diensten
Past zich aan de groep aan om gemeenschappelijk resultaat te behalen

Voortgangscontrole

Prestatie-indicatoren:

Overzicht over eigen werklast
Op vaste momenten controle op afwerking en volledigheid
Goede overdracht naar collega voedingsassistenten

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Adequate reactie op gedrag van anderen
Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Bewust van problemen van een ander

Integriteit

Prestatie-indicatoren:

Handelt conform geldende normen en waarden
Aanvaardt verantwoordelijkheid eigen gedrag
Respecteert andere opvattingen

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Toont enthousiasme en inzet

Overige competenties :

Opleiding tot voedingsassistente

Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfunctie(s):
Geen

Horizontale mobiliteit:
Diverse civiele functies

Verticale mobiliteit:
Leidinggevende civiele functies


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007