Li Po

Uw score mogelijkheden:


Prestatie-indicator: Toont begrip voor (interne) klanten; is vriendelijk en voorkomend:
onvold. zwak matig voldoende goed
Van links naar rechts is de betekenis van de knoppen:
  1. Onvoldoende: Veel ontwikkeling nodig met intensieve training, vorming en coaching
  2. Zwak: Ontwikkeling nodig door middel van gerichte training en coaching.
  3. Matig: Verdere vorming door middel van praktijkbegeleiding/coaching is nodig
  4. Voldoende: Voldoende ontwikkeld; geen verdere ontwikkeling nodig
  5. Goed: Een sterk punt; meer dan voldoende ontwikkeld. Er hoeft niets meer aan ontwikkeld te wordenDenkt u er wel aan dat u gegeven scores met concrete praktijkvoorbeelden moet kunnen ondersteunen?


Terug: zelfbeoordelingsformulier Verpleegkundige.
Terug: zelfbeoordelingsformulier 1e Verpleegkundige.
Terug: zelfbeoordelingsformulier Hoofdverpleegkundige.
Terug: zelfbeoordelingsformulier Gedifferentieerd Verpleegkundige bedrijfsvoering.
Terug: zelfbeoordelingsformulier Gedifferentieerd Verpleegkundige onderwijs en begeleiding
Terug: zelfbeoordelingsformulier Gedifferentieerd Verpleegkundige verplk. ontwikkelingen.
Terug: zelfbeoordelingsformulier IC Verpleegkundige.
Terug: (zelf)beoordelingsformulier leidinggeven.
Terug: (zelf)beoordelingsformulier sollicitanten zorginstelling algemeen.
Terug: Database competentieprofielen.


Home Database competentieprofielen Vragen of tips over deze opzet kunt u zenden naar: Wim van Osch
Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007