Functie: Zorgassistent
Organisatie: Werkt onder leiding van: Chef de clinique, hoofd paramedische discipline
Resultaatgebieden:

Assistentie

Betreft het helpen van medici en paramedici door b.v. door boodschappen te doen, berichten door te geven, spreekkamer op orde te houden, patienten op te halen of weg te brengen e.d .

Prestatie-indicatoren:

Mate van tevredenheid van de opdrachtgevers.
Oordeel van de patient over de kwaliteit over de zorgverlening
Mate van betrouwbaarheid in de uitvoering van opdrachten

Zorgverlening

Betreft het eenvoudige dienstverlening aan de patient op de afdeling, zoals aanvullende informatie geven en helpen van de patient bij de voorbereiding op de behandeling en na de behandeling. Signaleren en melden van bijzonderheden die zich voordoen bij de patient.

Prestatie-indicatoren:

Mate van tevredenheid van de patient.
De patiënt is goed voorbereid op de behandeling.
Mate waarin instructies, voorschriften en protocollen worden nageleefd.
Mate van betrouwbaarheid van signalering en rapportage.

Administratie

Betreft het helpen bij het te woord staan van patienten, het plannen en veranderen van afspraken, het opzoeken, aanvullen en opbergen van patientendossiers.

Prestatie-indicatoren:

Wachttijden voor de patient
Wachttijden of opeenhoping van werk voor de behandelaars
Aantal fouten in de afwerkingDenkbare kritieke situaties:

Keuze maken.

Tijdens het begeleiden van een zeer zieke patiënt naar een andere ruimte binnen de afdeling, wordt de zorgassistent door een dokter gevraagd met spoed naar de balie te komen om een nieuwe afspraak te maken. Daarvoor moet de patient even alleen gelaten worden. De zorgassistent legt de situatie uit en vraagt de dokter even te wachten of een andere oplossing te zoeken, maar blijft bij de atient.

Alles tegelijk.

De telefoon gaat, er staan een aantal patienten bij de receptie en tegelijkertijd vraagt een arts om met spoed iets op te zoeken. De zorgassistent blijft rustig en houdt het overzicht. De zorgassistent kiest tussen wat direct efficient afgehandeld kan worden en wat in het belang van de patient niet uitgesteld mag worden en handelt de zaken achtereenvolgens af.

Onzorgvuldige communicatie.

Tijdens de behandeling van een patient vraagt de zorgassistent aan een behandelende arts assistent welk resultaat zij deze keer had bij het tentamen over dit onderdeel. De patient kijkt vreemd op en de arts assistent wordt boos.Gedragscriteria

Klantgerichtheid

Prestatie-indicatoren:

Presentatie, werkverzorging en betrouwbaarheid
Klanttevredenheid
Duidelijke aandacht voor behoeften van de patient

Sensitiviteit

Prestatie-indicatoren:

Aandacht voor de gevoelens van de patient en omgeving
Respect tonen voor mensen met een andere achtergrond

Discipline

Prestatie-indicatoren:

Regels en procedures etc. volgen
Is goed bereikbaar
Heeft oog voor de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid

Luisteren

Prestatie-indicatoren:

Laat de ander uitspreken
Verkrijgt relevante informatie .

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:

Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere afdelingen.

Flexibel gedrag

Prestatie-indicatoren:

Bereidheid om andere dan de gebruikelijke taken te verrichten
Alertheid, kunnen zien dat gebruikelijke werkwijze niet tot resultaat leidt.

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:

Initiatieven voor aanpassingen
Studeert/leert relevante dingen bij
Toont enthousiasme en inzet
Overige competenties: MAVO/MEAOLoopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Huishoudelijk medewerker
Vrijwilligers

Horizontale mobiliteit:
Doktersassistent(e)

Verticale mobiliteit:
Medewerker medische administratie


Home Database competentieprofielen.Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur RH. Copyright 2007 Li Po - Vrij voor gebruik mits bronvermelding - Laatst bijgewerkt 30-7-2007