Li Po

Who is Li Bai?(Chinese) Wie was Li Po?

Li Po, ook wel Li T'ai Po, maar tegenwoordig meestal Li Bai genoemd, is zo ongeveer de meest geliefde
dichter uit de Chinese Letterkunde. Li Po leefde van 701 - 762. In 768, enkele jaren nadat Li Po stierf
werd hier in Europa Karel de Grote geboren. Wij kennen de dichters van onze cultuur uit die tijd nauwelijks. Voorzover
we ze kennen is hun taal voor ons moeilijk te lezen en hun bedoelingen niet gemakkelijk te begrijpen.
Daarom is het zo merkwaardig dat Li Po in onze tijd nog zo actueel is.

Li Po's tijd was in China de grote tijd van de Tang dynastie. Ondanks veel strijd, voor China een gouden eeuw waarin alle kunsten bloeiden.
In China leeft Li Po daardoor nog steeds voor de mensen. Op tal van plaatsen wijst een gids u waar "Li Bai" geweest is,
en gewoond heeft. Op allerlei oude en nieuwe monumenten staan zijn teksten.
Kinderen kennen zijn gedichten. Er zijn scholen naar Li Po genoemd.
Chinese studenten die in het buitenland studeren, beijveren zich om Li Po's gedichten om te zetten
in de taal van het land waar ze studeren.

U vindt ook op het Internet websites met verhalen over en gedichten van Li Po.
Misschien is het ook omdat Li Po een wat alternatieve, eigenzinnige figuur was,
die steeds de draak stak met de heersende machthebbers en hun strenge codes,
dat hij altijd zo geliefd bleef in het in alle eeuwen strak geregeerde China.
Zelfs onder Mao's culturele revolutie bleef Li Po overeind.
Recent, bij de overname van Hong Kong, werd door de Chinese Volksrepubliek muziek uitgevoerd
op de tekst van een gedicht over vrijheid, van Li Po.

In onze Westerse cultuur speelt Li Po ook een rol. De Amerikaanse dichter Ezra Pound bewerkte in het begin van de vorige eeuw een aantal van zijn gedichten. Gustav Mahler componeerde "Das Lied von der Erde" op door Hans Bethge vertaalde werken van Li Po. De Nederlandse dichter Slauerhoff heeft eveneens enkele gedichten van Li Po bewerkt. Ook die schijnen nog steeds te worden gezongen, maar.. in het Portugees. Verder zingt Lenny Kuhr op haar CD "De Troubadour" een "Ballade van Li Po".

Er doen rond Li Po veel wilde verhalen de ronde.
In zijn jeugd woonde Li Po in Sichuan, in het westen van China. Volgens sommigen was hij eigenlijk geen
Chinees, maar van Turkse afkomst. Hij kreeg in ieder geval een goede opvoeding, maar volgens de verhalen
weigerde hij zich aan de staatsexamens te onderwerpen, waardoor hij in China feitelijk geen toekomst zou
kunnen hebben. Maar door zijn talenten werd hij 741 aan de keizer gepresenteerd en als hofdichter aangesteld. Daarna begon een afwisselend
leven, waarin gunst en ongenade afwisselden, evenals rijkdom en armoede. Die wisselingen vinden we ook terug
in zijn poŽzie. Die is vaak melancholiek, soms filosofisch, altijd geestig en gevat. Li Po was een levensgenieter en vooral een natuurliefheber.
Volgens sommige verhalen kon hij alleen goed dichten wanneer hij dronken was.

Misschien daarom was Li Po destijds ook zo populair bij ruige Amerikaanse dichters als Ezra Pound....
Enfin, u moet zelf maar eens in het spoor van Li Po door de kanalen van Internet zwerven en de verschillende
varianten van zijn gedichten en de vele verhalen lezen over hem en zijn vriend en collega Tu Fu.

Het verband met de naam van deze website berust op een toevalligheid. Lang geleden zei ik in een impuls dat er in mijn schrijfmachine een bejaarde Chinees woonde, genaamd Li Po Fu, die mij op creatieve, maar kritische gedachten bracht. Veel later ontdekte ik dat er werkelijk een Li Po had bestaan. Hoe meer ik overhem te weten kwam, des te meer steeg mijn bewondering. Via Internet kreeg ik tenslotte zelfs een merkwaardige brief van Li Po...Bericht van Li Po
Ik mag die man..

Sporen van Li Po op het Internet:

Li Po 1
Li Po 2
Li Po 3
Li Po 4
Li Po 5
Li Po 6
Li Po 7
Li Po 8
Li Po 9
Li Po 10
Li Po 11
Li Po 12
Li Po 13


Laatst gewijzigd: 6 juni 2011

Terug naar de basis
Terug naar resultaatgericht werken op lipoweb.
Functiedatabase op Lipoweb