Informatie voor competentieprofiel

Naam van de functie:

Naam van de functie van degene die aan functionaris leiding geeft:

Eventueel: naam en aantal van functie(s) waaraan rechtstreeks leiding wordt gegeven:

 

Benoem 3-5 zaken of situaties, die zich bij het functioneren liever niet moeten voordoen:
Noteer hier bestaande, onbevredigende zaken of werksituaties die het goed functioneren belemmeren. Als dit in de werksituatie teveel blijft voorkomen neemt de functionaris misschien ontslag

1:

2:

3:

4:

5:

Benoem 3-5 zaken of situaties, die zich bij het functioneren liever niet moeten voordoen:
Noteer hier situaties of handelingen die de functionaris zou moeten voorkomen of vermijden. Als dit gebeurt volgt voor de functionaris een slechte beoordeling en mogelijk zelfs ontslag.

1:

2:

3:

4:

5:

Benoem 3-5 zaken of situaties, die men bij het functioneren heel graag zou willen zien:
Noteer hier zaken of situaties die de functie en het functioneren aantrekkelijk zullen maken:

1:

2:

3:

4:

5:

Benoem 3-5 zaken of situaties, die menbij het functioneren heel graag zou willen zien:
Noteer hier situaties of handelingen die de functionaris moet zien te bereiken of te verrichten. Als dit gebeurt volgen goede beoordelingen en misschien bonussen of promoties:

1:

2:

3:

4:

5:

Benoem 3-5 concrete, duidelijk zichtbare resultaten die de functie moet opleveren:

1.

2.

3.

4.

5.

Geef aan wie ontvangers, afnemers, klanten, etc., zijn voor deze resultaten:

1.

2.

3.

4.

5.

Geef aan of de volgende zaken van de functionaris absoluut worden vereist:

1. Voortdurend zoeken of er al ergens oplossingen zijn voor ingewikkelde problemen: ja/nee

2. De autoriteit, expert, of deskundige zijn voor zeer specifieke problemen: ja/nee

3. Bijeenkomsten leiden, vergaderingen voorzitten: ja/nee

4. Steeds kritisch, sceptisch controleren of ideetjes van anderen echt werken: ja/nee

5. Tegen anderen er op blijven hameren dat het doel bereikt moet worden: ja/nee

6. Steeds blijven opletten dat er niets wordt vergeten of niets fout gaat: ja/nee

7. Moet steeds uitvindingen doen, nieuwe wegen bedenken: ja/nee

8. Geen woorden maar daden, zelf de dingen voor de klanten doen: ja/nee

9. In een team conflicten oplossen, vrede stichten, steeds aardig en behulpzaam zijn: ja/nee

Wat is belangrijker voor het functioneren: (Op elke regel kiezen , keuze omcirkelen)

1. Voorzichtig en zorgvuldig optreden, of b: kordaat en vastberaden ingrijpen.: a / b

2. Vlot met anderen contact leggen, of b: zich wat gereserveerd, afstandelijk gedragen : a / b

3. Theoretisch, doordenkend gericht zijn, of b: praktisch handelend optreden.: a / b

4. Altijd eerst een teamspeler zijn, of b: in feite toch de solist, de expert, de sterspeler moeten zijn.: a / b

5. Regels strikt handhaven, of b; ruimte nemen en geven voor andere interpretaties.: a / b

Ervaringen, opleidingen, niveaus, diploma's, certificaten, bevoegdheden die worden gevraagd:

1.

2.

3.

4.

5.

Download dit formulier voor eigen gebruik naar uw tekstverwerker

 

Toelichting:

 1. Vul het formulier beknopt, helder, maar met weinig woorden, in telegramstijl in.
 2. Misschien is het voor u handig wanneer u het lege formulier eerst uitprint en met de hand in klad invult, voor u met de tekstverwerker aan de invulling bezig gaat.
 3. Bij invulling met de tekstverwerker wordt de invulruimte automatisch aangepast.
 4. Probeer waar 1-5 voorbeelden gevraagd worden, altijd tenminste drie, maar desnoods slechts twee voorbeelden in te vullen. Meer dan vijf mag wel, maar dat hoeft beslist niet.
 5. Voorbeeld van een invulling van de vraag over de situaties die zich bij een Receptioniste maar liever niet moeten voordoen: Kortaf of onbeleefd zijn tegen klanten.
 6. Voorbeeld van een invulling van de vraag over situaties die men bij het functioneren van een Projectleider heel graag zou willen zien: Oplevering binnen termijn en budget.
 7. Bijdragen die moeten worden geleverd, de concrete productie, de voor anderen zichtbare resultaten, geven ook directe indicaties voor de vereiste competenties. Er worden hier 3-5 concrete resultaten gevraagd. Er kunnen er veel meer zijn, maar beperk u hier tot de belangrijkste resultaten.
 8. Ontvangers, klanten, etc. van de resultaten kunnen zijn: Klanten of bezoekers van het bedrijf, collega's, andere bedrijfsafdelingen, publiek, etc. Natuurlijk is ook het bedrijf, de organisatie zelf, resp. de chef, een opdrachtgever. Hier dus invullen wie dan de belangrijkste klant is. Meestal is dat niet de chef, maar een externe klant van de unit!
 9. In een organisatie werkt iedereen samen met anderen. Competenties die nodig zijn voor goede samenwerking zijn erg belangrijk, maar vragen sterk verschillend gedrag. Daarom is er een vraag opgenomen over welke van 9 rollen door deze functionaris bij het samenwerken in uw organisatie beslist moeten worden vervuld. Wees bij het antwoord op deze vraag a.u.b. selectief. Beperk u tot 2, 3 of hoogstens 4 van deze rollen. Geef eventueel door een nummering achter uw "ja" antwoord, de volgorde van belangrijkheid aan. ( Bijvoorbeeld: ja/xxx, gevolgd door "1" is dan het belangrijkst)
 10. De Big Five geven vaak ook waardevolle indicaties voor het profiel. Een grove indicatie naar de aspecten: Sociaal vaardig optreden, Sympathiek overkomen, Werkinstelling, Stabiliteit en Openheid is in dit formulier opgenomen.
 11. Functie-eisen zijn ook competenties. Soms is dat alleen maar een opleidingsniveau of bepaalde ervaring, vaak echter concrete diploma's of certificaten. Beperk u bij de laatste vraag tot wat beslist gevraagd wordt.
 12. Een door u vervaardigd of voorbewerkt competentieprofiel kan worden opgenomen in onze functie-database op Internet. Stuur daarvoor het profiel of een ingevuld competentieanalyse formulier naar wim@van-osch.com of per post naar Li Po (oa&b) Klaverlaan 1, 9753 BZ Haren. Kort daarna ontvangt u nader bericht over uw competentieprofiel. NB: Het is niet nodig, maar het werkt sneller wanneer u ergens een telefoonnr en een naam noteert zodat we eventueel telefonisch eeen toelichting op de invulling kunnen vragen.

Competentie-analyse formulier. Laatst bijgewerkt: 16-12-2008 Li Po .Copyright 2001- 2010 w.m.van osch & h.b.m. v.d. wiel Gebruik toegestaan met bronvermelding.
Home Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over competentieprofielen kunt u zenden naar: Wim van Osch