Fitness

De eenvoudigste vertaling van het Engelse woord fitness is gezondheid.

Maar bedoeld wordt meestal algemene gezondheid of: "een goede conditie"

Daarnaast heeft fitness ook meer expliciete betekenissen zoals: welgeschapen, goed toegerust, competent, passend, geschikt. Als een van die meer expliciete betekenissen bedoeld wordt, hoort dat gespecificeerd te worden. Dan geeft men aan dat iets of iemand goed toegerust, competent, passend of geschikt, etc. is, waarom en waarvoor.

Algemene gezondheid, algemene conditie, het "O.K. zijn", "fit zijn", beschouwt men als een eerste laag van het begrip fitness.

De tweede laag wordt gevormd door het benoemen van de specifieke uitrusting, kwaliteiten, vaardigheden, competenties, etc. die kunnen verklaren waarom iets of iemand ergen voor goed toegerust, geschikt, competent, etc. is.

Fitness is geen competentie of kwaliteit die gemakkelijk te concretiseren is. Het gaat vooral om een gevoel, een soort algemene uitstraling, waar de waarnemers of de betrokkene zich niet altijd bewust van hoeft te zijn. Een fit mens geeft anderen de indruk van goed in het vel te zitten, gezond te zijn en een goede te conditie hebben. Maar ook alert en nieuwsgierig te zijn en ruimte hebben om nieuwe dingen op te pakken en daarbij ook succes te hebben. Als iemand zichzelf goed fit voelt is er ook een grote kans dat alles hem of haar beter lukt.

Vaak worden belangrijke beslissingen genomen op basis van aanvechtbare aannamen over iemands fitness.

Dt lijkt nogal dwaas. Maar bij dieren zie je ook schijnbaar irrelevante en onpraktischezaken die opgepakt worden als signalen van fitness. Zoals pauwenstaarten, brede geweien en tekeningen op de huid in felle kleuren, die vervolgens primair bepalend schijnen te zijn voor de partnerkeuze. Voor dit doel zouden wij voor mensen de scores op de Big Five, de IQ test en de EQ test niet direct willen aanbevelen. Maar daarvoor zelfs toch nog altijd beter dan tatoeages op je lijf...


Praktijkinformatie over Resultaat Gericht Werken (RGW) is te vinden op de Li PO websites:
Bij vragen of commentaar, zend s.v.p. een email naar: Li Po


laatst bijgewerkt: 8-11-2008