Deze demo is gemaakt om te kunnen spelen met een Big5 model
met de in Competent Communiceren gebruikte termen.
NB: Deze demo vervangt geen echte test. U krijgt hier alleen maar een indruk van wat een echte Big 5 test U kan bieden.

Gebruik voor een echte test de geijkte en betrouwbare instrumenten zoals
de PiMedia Connector of de NEO PI-R.
BIG FIVE DEMO
Geef op iedere schaal hieronder aan met welk woord u zichzelf in het algemeen het best beschrijft. Klik op het rondje meest toepasselijke rondje. Als beide termen even sterk opgaan, klik dan het middelste rondje... Als alles is ingevuld kunt u het resultaat bekijken.
  5 4 3 2 1  

UW MOGELIJKE BIG FIVE SCORES:
De scores van de genoemde regels bij elkaar opgeteld:
Stabiliteit: A + F + K + P + U = U krijgt, afhankelijk van uw score, een omschrijving per onderdeel:
Sociaal vaardig: B + G + L + Q + V =
Toegankelijkheid: C + H + M + R + W =
Sympathiek: D + I + N + S + X =
Werkinstelling: E + J + O + T + Y =
Home Database functie-analyses