Het nut van intelligentietests

Intelligentietests meten de intelligentie. Ze worden soms ingezet door bedrijven in de selectieprocedure. Wie wil, kan zich op het Internet nu enigszins bekwamen in het maken van (Engelstalige) tests.

Wat intelligentie precies is, daarover verschillen de deskundigen nog steeds.
De meest gedurfde theorie rondom intelligentie is die van onderzoekers die beweren dat intelligentie niet uit n aspect bestaat, maar uit verschillende. Een belangrijke voorvechter van die theorie is de psycholoog en Harvarddocent Howard Gardner. Gardner onderscheidt acht facetten van intelligentie:

1. Taalkundig (communicatie)
2. Logisch (gebruik en waardering van abstracte relaties)
3. Muzikaal (scheppen en begrijpen van de betekenis die voortkomt uit geluid)
4. Ruimtelijk (het opnemen van beelden, ze omvormen en opnieuw weergeven)
5. Kinesthetisch (gebruik van het lichaam op een hoog ontwikkeld niveau)
6. Intrapersoonlijk (het onderscheiden van gevoelens en het vermogen om nauwkeurige geestelijke modellen van zichzelf te maken)
7. Interpersoonlijk (het onderscheiden en herkennen van gevoelens van anderen)
8. Natuurlijk (het onderscheiden, classificeren en gebruiken van de aspecten van de omgeving)
(Bron: Business Week, 16 september 1996)

Volgens Gardner bezitten mensen deze intelligenties in verschillende mate. Dit is bepalend voor hoe mensen leren en hoe het ze vergaat in hun werk. Door training kun je je intelligentie versterken. Door er niets mee te doen, zwakt het niveau af.
De ideen van Gardner zijn in hoge mate controversieel. Ze worden in sommige (manage-ment)kringen warm onthaald, in andere hevig bekritiseert. Robert Sternberg, collega-psycho-loog van Yale: ‘Wat Gardner intelligentie noemt, noem ik talent’. Bovendien wordt hij door collega’s aangevallen, omdat hij zijn tien jaar geleden gelanceerde ideen nog steeds niet getoetst heeft aan de praktijk.

IQ-tests
‘Menige psycholoog die zijn vakgebied graag als ‘hard’ afficheert, kan het niet zeggen zonder een licht gevoel van trots: Intelligentie? We weten niet wat het is, maar we kunnen het wl meten! Met de IQ-test!’ Dit schreef Marcel Hulspas in de Intermediair van 25 november 1994. Volgens hem is het opvatten van de IQ-test als maat voor ‘intelligentie’ zeer discutabel en in wiskundig opzicht uiterst verdacht: een IQ-test is in wezen niet meer dan een selectie puzzeltjes, waarvan de proefpersoon er in een bepaalde tijd zoveel mogelijk moet oplossen.Wie dergelijke spelletjes al een keer heeft gedaan, heeft al een voorsprong.
Vanuit die gedachte doen wij u hier graag een serie websites aan de hand , waar u zich kunt bekwamen in het maken van intelligentietests. Enig nadeel is dat ze in het Engels zijn, maar u raakt in ieder geval vertrouwd met het soort opgaven en mogelijke structuren ervan. En gebruikt u ze niet als voorbereiding op een echte test, dan zijn k goed voor een avondje heerlijk entertainment.
De scores moet u niet al te serieus nemen.

Intelligentietests op Internet


Dit is een internetpublicatie van Intermediair : VNU
Bron: Intermediair