Medisch Specialist (Opleider Intensivisten)

Resultaatgebieden:

Opleiden
Dit betreft het organiseren en inrichten van de opleiding tot Intensivist, het (doen) verzorgen van het theoretische en praktische deel van de opleiding, het benoemen en begeleiden van de stagebegeleiders en de mentoren,, het toepassen van de opleidingseisen en regels, het overdragen van kennis en vaardigheden en het formuleren van adviezen m.b.t. de behandeling van IT-patiŽnten, het zorgdragen voor de benodigde faciliteiten en het bewaken van de kwaliteit van de opleiding.

Prestatie-indicatoren:
De opleiding geschiedt conform de richtlijnen van de Gemeenschappelijke Intensive Care Commissie, de Society for Critical Care Medicine en het Opleidingsplan Intensive Care
De organisatie en inrichting van de opleiding is goed en op tijd geregeld
Het theoretisch en praktische deel sluiten aan bij de recente ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en behandeling van IT-patiŽnten
De stages zijn goed en op tijd geregeld
De stagebegeleiders en mentoren zijn goed geÔnstrueerd
Met de stagebegeleiders en mentoren vindt regelmatig afstemming plaats
De SRC maakt bij de visitatie geen negatieve opmerkingen
Het aantal gegeven en overgenomen adviezen m.b.t. behandeling van IT-patiŽnten
Kennis van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en deze wordt overgedragen
De geformuleerde leerdoelen worden bereiktGedragscriteria:

Luisteren
Prestatie-indicatoren:
Laat de ander uitspreken
Verkrijgt gewenste informatie

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Prestatie-indicatoren:
Formuleert helder en duidelijk
Gebruikt de juiste woorden
Boodschap komt over

Ontwikkelen medewerkers

Prestatie-indicatoren:
Houdt een spiegel voor
Aanwijzingen/voorbeelden worden overgenomen
Goede coach

Organisatiesensitiviteit

Prestatie-indicatoren:
Kwaliteit van de relatie met andere afdelingen en onderafdelingen
Onderkent problemen bij andere organisatieonderdelen en/of medewerkers
Blijft binnen de grenzen van het eigen vakgebied

Samenwerken

Prestatie-indicatoren:
Mate waarin men vrijwillig meehelpt aan het werk van een ander.
Samenwerking met andere medewerkers en afdelingen

Oordeelsvorming

Prestatie-indicatoren:
Zorgvuldige afweging alternatieven
Motiveert oordeel of beslissing
Vraagt advies

Probleemanalyse

Prestatie-indicatoren:
Betrekt alle gegevens bij afweging
Onderscheidt hoofd-en bijzaken
Legt onderlinge of causale verbanden

Sensitiviteit
Prestatie-indicatoren:
Adequate reactie op gedrag van anderen
Aandacht voor de gevoelens van de patiŽnt en zijn omgeving
Bewust van de problemen van een ander
Tolerantie voor afwijkend standpunt

Integriteit

Prestatie-indicatoren:
Handelt conform geldende normen en waarden
Aanvaardt verantwoordelijkheid eigen gedrag
Respecteert andere opvattingen

Stressbestendigheid

Prestatie-indicatoren:
Blijft kalm en zakelijk
Werkt onder alle omstandigheden precies
Houdt vol

Prestatiemotivatie

Prestatie-indicatoren:
Initiatieven voor aanpassingen
Leert relevante dingen bij
Ontleedt een opdracht in fasenOverige competenties:


Bewijs van Uitoefenen Geneeskunst
Opleiding tot Intensivist gevolgd, afgerond en voldoen aan de eisen van de Gemeenschappelijke Intensive Care Commissie


Loopbaanmogelijkheden:

Instroomfuncties:
Intensivist

Verticale mobiliteit:
Hoogleraar


Home Functie database Vragen of tips over deze functie kunt u zenden naar: Wim van Osch
Auteur: RH. - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 19-7-2007