Rechten of patenten op materialen van de Li Po websites.

 

Vraag:

Op uw site zie ik voor wat betreft competentiemanagement modellen en methodieken staan. Zijn deze vrij te gebruiken of rusten hier nog patenten of bepaalde rechten op.? Ik wil het model evt. commercieel gebruiken. (juli 2004)

 

Antwoord:

Het spul is er om gebruikt te worden dus op de eerste plaats voel ik mij vereerd als iemand dat ook wil doen. Maar juridisch ligt het soms ingewikkeld. Dus:

Op de meeste documenten over modellen en methodieken op onze websites staat dat ze door Li Po, mits bronvermelding, vrijgegeven worden om naar eigen inzicht aangepast en gebruikt te worden. Deze zaken zijn onder dit voorbehoud vrij van rechten en patenten. Het is uiteraard niet de bedoeling dat U vervolgens aan dit gedachtegoed zelf rechten gaat hechten en aan anderen licenties voor het gebruik ervan gaat uitgeven. U vindt het misschien vreemd, maar het is al eens gebeurd dat het bedrijf Li Po werd aangesproken op het vrij gebruik van een instrument dat wij zelf hadden ontwikkeld. Op een aantal stukken vindt u echter verwijzingen naar personen of bedrijven bij wie het intellectueel eigendom van het materiaal berust (Rob Groen, Belbin, Pimedia, etc.). Wij hebben uiteraard niet de bevoegdheid om deze materialen voor commercieel gebruik aan een ieder vrij te geven. Daarvoor moet u bij de aangegeven bronnen zijn. Iets dergelijks geldt voor materiaal dat op de gastpagina’s gepubliceerd is. Voor vragen over de rechten op die publicaties kunt u bij de auteurs van die gastpagina’s terecht. Tenslotte: mogelijk valt een model of methodiek die uw belangstelling heeft niet duidelijk onder een van de hierboven vermelde rubrieken. In zo’n geval stellen wij het op prijs daarover even afzonderlijk te kunnen overleggen.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.