Toevoegen van een competentieprofiel voor ondernemerschap aan het curriculum.

Vraag:

Op dit moment zijn wij aan het werk om een nieuw curriculum op te stellen. In deze leerweg willen wij de studenten voorbereiden op het ondernemerschap. Het uitgangspunt is dan natuurlijk wat moet een ondernemer kunnen om te kunnen slagen.

 Op dit moment zijn wij aan het worstelen met de competenties die een ondernemer moet bezitten. Mijn vraag is of u ons een tip kunt geven hoe dit aan te pakken. (april 2003)

Antwoord:

Het komt mij voor dat jullie misschien denken dat er op de vraag "welke competenties zijn nodig voor goed ondernemerschap" maar één eenvoudig antwoord, liefst het juiste, kort en bondig kan worden gegeven.

Helaas betekent het bepalen van noodzakelijke competenties voor een simpele organisatorische functie al het inslaan van een weg van arbitraire keuzen, die samenhangen met een eigen visie en een eigen beleid in de onderneming of bij de opleiding.
En "ondernemer" is geen simpele functie of een afgekaderd beroep, maar een soort containerbegrip met een vrijwel onbegrensd aantal verschijningsvormen. "Ondernemerschap" zou op zichzelf al een container vol competenties kunnen vertegenwoordigen, waarbij het zoeken naar de inhoud neerkomt op het nalopen van alle gedefinieerde competenties en dan bepalen welke competenties een "ondernemer in algemene zin" wel zou kunnen missen. Dat zullen er niet veel zijn!

In jullie geval moet een weg gezamenlijk met de collega’s worden begaan die begint met vormen van een beeld van de ondernemer dat, of misschien van de verschillende soorten ondernemers die jullie studenten later zullen moeten invullen. Welke belangrijke resultaten moeten de ondernemers die jullie nu willen opleiden straks bereiken en welke normen en waarden willen jullie dat zij straks moeten aanhouden? Meningen, visies op deze zaken in jullie team leveren de sleutels voor het kiezen van de belangrijkste competenties die je bij je studenten zult willen ontwikkelen.

Conrete resultaten in de vorm van prestaties en normatief gedrag zijn de bronnen voor het bepalen van competenties. Het gaat niet andersom. "Competentiemanagement" is het einde van een proces, niet het begin.

Het zal misschien niet zo moeilijk zijn om meteen aan het begin een suggestie voor de einduitkomsten te geven, maar dat beklijft niet als er niet een team achter zit dat bewuste keuzes maakt omdat men precies weet wat men met het curriculum wil bereiken en waarom.
In feite houdt de resultaatgerichte benadering in dat je bezig moet met een cultuurverandering. Niet iedereen vindt dat leuk. Er zijn veel docenten en besturen die vinden dat er "de laatste tijd al genoeg geveranderd is". En dus is de kans groot dat er niets gebeurt omdat een deel van het team alles maar over zich heen laat komen, zich feitelijk buiten het proces houdt en gewoon bezig blijft met het op eigen manier doceren van het eigen vak.
Als een team bewust kiest voor een cultuurveranderingsproces in de richting van een resultaatgerichte benadering, vind je veel materiaal over de weg die je kunt volgen op de Li Po websites en vooral in het boekje "Competent Communiceren".


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.