Toepassingsmogelijkheden van de Belbin benadering voor studenten

 

Vraag:

Als docent communicatie ben ik verbonden aan enkele Hoge Scholen in Groningen en Drenthe. Voor mijn werk was ik enige weken geleden op Curaçao. Een team docenten van een HAVO-VWO school liet ik kennismaken met het gedachtegoed van Belbin.
 Een vraag die naar voren kwam was de volgende: "Kun je Belbin ook gebruiken voor leerlingen?" Hierop moest ik het antwoord schuldig blijven.Wellicht kunt u mij in deze een reactie geven. (juni 2003)

 

Antwoord:

Voor het toepassen van Belbinrollen in een organisatie maakt het niet uit of een team bestaat uit een bedrijfje, een afdeling, een projectorganisatie, het bestuur van een vereniging, een voetbal elftal, of een groep (eventueel een hele klas) studenten. De voorwaarde is dat de groep georiënteerd is op het gezamenlijk bereiken van een doel. In de groep wordt men daarna voortdurend aangesproken op de persoonlijke taakopvatting en taakuitvoering en daardoor ook geoefend in het uitvoeren en leren herkennen van de wisselende Belbinrollen.

Individueel de Belbintest gebruiken om een persoonlijke voorkeur of aanleg voor bepaalde rollen te bekijken kan altijd, maar omdat iedereen dat voor zichzelf invult heeft het resultaat daarvan natuurlijk een erg subjectief en tijdelijk karakter.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.