Uiterlijke vormgeving aan resultaatgerichte competentieanalyses.

 

Vraag:

De competentieanalyses op de Li PO websites zijn voor het merendeel zeer uitgebreid en gedetailleerd. Is dat beslist nodig om resultaatgericht te kunnen werken? Kan het niet korter? (september 2004)

 

Antwoord:

Wel, het is helemaal niet nodig om erg uitgebreide beschrijvingen te maken. Juist in de vormgeving kan resultaatgericht gewerkt worden. De vormgeving moet flexibel zijn om aan te kunnen sluiten bij het doel en het praktisch gebruik. De resultaatgerichte functiebeschrijvingen op de Li Po websites zijn informatieve voorbeelden. Om een goed idee te kunnen geven waar het allemaal om gaat en hoe je er mee kunt werken, zijn ze vaak rijk aan detail. Verder is de grafische vormgeving er op deze websites alleen maar op gericht om de inhouden wat handig bij elkaar te houden. Voor presentaties en voor profesioneel gebruik bij klanten zijn natuurlijk veel fraaiere en modernere verpakkingen te ontwikkelen.

Bij RGW gaat het niet in de eerste plaats om de psychologische kwaliteiten die meestal competenties worden genoemd. Het gaat vooral om duidelijke communicatie bij en over de werkzaamheden. Met name om heldere afspraken welke resultaten bereikt moeten worden. Door het aangeven van concrete prestatie-indicatoren kan meetbaar vastgesteld worden wat er concreet wordt bereikt. Iemand die aan de prestatie-indicatoren voor een afgesproken resultaat voldoet is daavoor competent. Heldere afspraken over resultaten en wat het betekent dat je daarvoor competent bent, dat is voor RGW essentieel. De rest is extra.

Het is beslist niet noodzakelijk om prestatie-indicatoren bij de prestatiegebieden en psychologische competenties, kritische situaties en teamrollen allemaal in één beschrijving op te nemen. Maar het is om resultaatgericht te kunnen werken wel belangrijk om te leren hoe je resultaatgebieden, resultaten, prestatie-indicatoren, psychologische competenties en andere functie-eisen voor praktisch dagelijks gebruik kunt concretiseren, vastleggen en in bespreking brengen. Resultaatgericht werken is veel meer een kwestie van dingen in de praktijk meer bewust doen, met daarnaast training en oefening, dan van dingen opschrijven.

Een resultaatgericht functiebeschrijving kan in vele gevallen uiterst kort zijn. Het meest essentieel zijn wel de resultaatgebieden en de te bereiken resultaten. Verder is het goed om de belangrijkste psychologische competenties en aanvullende functie-eisen ook te vermelden, als dat aan de gebruikers iets geeft waar ze goed mee verder kunnen werken.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.