Zelf een competentieprofiel maken.

Vraag:

Hoe stel ik nu zelf in niet al te veel tijd een goed competentieprofiel samen?

Antwoord:

O.a. op Lipoweb en Lipocastel wordt een duidelijk beeld gegeven van het volledige proces. Het is aan u om te bezien of u daar afkortingen op zou kunnen toepassen. Verder staan er enkele downloadbare invulformulieren "profielschets" en "competentieprofiel", die goed te gebruiken zijn voor de vooraf te maken functieanalyse. Het is de bedoeling dat de functionaris of iemand uit de directe omgeving van de functie aan de hand van zo'n invulformulier ondervraagd wordt. Maar we horen wel vaker dat daarmee het antwoord op deze vraag nog niet geleverd is. Want al heb je daarmee de belangrijkste zaken wel op een rijtje, hoe kun je dat materiaal daarna dan samenvoegen tot een presenteerbaar produkt?

Wel, het gaat nu nog alleen maar om prioriteitsbepaling, rangschikking en vormgeving. Voor de vormgeving vindt u een aantal verschillende voorbeelden van uitvoering op de websites van Li Po, bijvoorbeeld "tabel" en "document". Maar er zijn ook andere modellen voor de uiterlijke vormgeving aan een competentieprofiel te vinden, niet alleen op deze websites. Daar kunt u zelf ook een eigen variatie op maken. Als u eenmaal een voorlopige keuze voor de vomgeving gemaakt hebt, zoekt u in de functiedatabase van Li Po op Lipoweb of Lipocastel naar een functie die qua inhoud in de buurt ligt van de functie die u wilt beschrijven. Als u die als voorbeeld gebruikt, komt het met het indelen en plaatsen van de inmiddels verzamelde informatie meestal snel in orde.

Iets anders is dat de websites van Li Po zo vol staan met allerlei voor de vraag relevante informatie, dat het bij elkaar vegen daarvan voor mensen met tijdgebrek soms ook al een probleem vormt. Helaas hebben we daarvoor maar één oplossing: koop het boekje van deze website: "Competent Communiceren" (ISBN 90-232-3678-5), dat gewoon in de boekhandel en zelfs op Internet verkrijgbaar is. Daarin staat het allemaal beknopt en overzichtelijk bij elkaar.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.