Onderzoek naar ontwikkelbaarheid van competenties.

 

Vraag:

Ik doe momenteel een onderzoek naar de ontwikkelbaarheid (leerbaarheid) van competenties. Hierbij kwam ik terecht op uw site. Mijn complimenten voor de
uitgebreidheid van deze site, zeer behulpzaam voor mijn onderzoek! Ik kwam al snel terecht bij de leerbaarheid van competenties. Ik lees hierbij: "Van het volgende gedrag is gebleken dat het niet of nauwelijks is aan te leren in trainingen".

Hierover enkele vragen:

Weet u van wetenschappelijk onderzoek welke deze stelling kan ondersteunen of ander wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkelbaarheid van gedragscompetenties? Kent u experts in Nederland op dit gebied?

Bent u bekend met wetenschappelijk onderzoek naar gedragscompetenties enerzijds en persoonlijkheidskenmerken en intelligentie anderzijds? (juli 2004)

Antwoord:

De stelling die u aanhaalt berust op praktijkervaringen van trainers. Het lijstje dat hier staat berust voor het grootste deel op een verslag van de trainer - psycholoog drs. de Graaf, die hier onderzoek naar gedaan heeft, op een conferentie in 1995. Voor zo ver ik mij herinner was hij destijds werkzaam bij ADC in Nijmegen. Deze uitspraak houdt overigens niet in dat om het even welke competentie niet te ontwikkelen zou zijn. Als het moet kun je met erg veel geduld misschien ook een aap met hoogtevrees koorddansen leren. In dit geval betekent de stelling dat kortere of langere (bedrijfs)trainingen voor het ontwikkelen van een aantal competenties in de praktijk niet het geëigende instrument zijn. In veel gevallen kan de competentie wel, zij het met enig risico voor bedrijf, medewerker en klant, in de praktijksituatie onder goed toezicht, begeleiding en coaching ontwikkeld worden. In andere gevallen is coaching in de praktijk de enige veilige en normale weg. In weer andere gevallen moet men een langer persoonlijk ontwikkelingstraject doormaken. Soms moet men terug naar de schoolbanken. Psychotherapeuten gaan voor het ontwikkelen van sommige kwaliteiten soms zelf langere tijd in therapie. Tja, en soms is het gewoon wachten tot het kwartje valt… Als dat tenminste gebeurt… Maar ook dat wil niet zeggen dat het helemaal niet kan.

Expertise:
Er is zeer veel, soms erg kostbare, expertise op dit gebied bij de grotere consultancies.
Wetenschappelijk onderzoek en literatuur:
Er is veel gedaan op dit gebied in de Angelsaksische wereld. Belangrijk is het standaardwerk: Competence at Work van Spencer en Spencer uit 1993  (ISBN  0-471-54809-X)  Een lange literatuurlijst is natuurlijk ook te vinden in het bekende boekje van de website: Competent Communiceren, (ISBN 90-232-3678-5)

 


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 23 september 2010
Aanleren of trainen van competenties
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.