Vaste koppeling tussen bepaalde resultaatgebieden en daarvoor benodigde competenties.

 

Vraag:

 Ik vroeg mij af of er een koppeling bestaat tussen een resultaatgebied en een set aan competenties die voor dat resultaatgebied nodig zijn.
 Met andere woorden; als voor een bepaalde functie bepaalde resultaatgebieden gelden, zijn dan ook van daaruit al een aantal noodzakelijke competenties te benoemen? Bijvoorbeeld; als je als resultaatgebied 'inkoop' hebt, dan lijkt het logisch dat je de competentie 'onderhandelen' altijd nodig hebt.
 Kunt u mij hierover wat meer vertellen, of anders aangeven waar ik deze koppelingen mogelijk in de literatuur kan vinden? (juli 2004)

Antwoord:

De vraag is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Dat is omdat niet zomaar een algemeen resultaatgebied maar juist de actueel gevraagde kwaliteit, het onmiddellijke belang van het bedrijf en de actuele conditie van de persoon in kwestie met de van hem gevraagde mate van inzet, bepalend zijn voor de selectie van relevante competenties voor een komende periode.
Immers: bijna alle denkbare competenties kunnen gekoppeld worden aan elk resultaatgebied. Maar voor de praktische toepassingen van resultaatgericht werken (dat is het gebruiken van heldere taal voor het aansturen van collega's of medewerkers) gaat het om het kiezen (selecteren) van voor een afgesproken resultaat op dat moment meest relevante competenties. Om daarin helderheid te bereiken moet men zich daarvoor helaas telkens opnieuw beperken.

Iets anders is dat men door het vaak toepassen van de werkwijze in steeds ongeveer dezelfde situaties min of meer vaste patronen meent te herkennen. Vervolgens is men geneigd om voor deze vaste patronen ook steeds met dezelfde selecties van competenties te gaan werken.. Maar... die patronen zijn niet echt werkelijk in de buitenwereld aanwezig. Ze bestaan voornamelijk in het brein van de toepasser die op deze manier dan zijn sturend werk heeft vereenvoudigd.

Vaste koppelingen van uit resultaatgebieden naar competenties zijn misleidend en dus een beetje gevaarlijk, hoewel sommige managers er erg gecharmeerd van kunnen zijn.

Als er gekoppeld wordt dan is het verstandiger andersom te koppelen. Namelijk door goede praktijkvoorbeelden (operationalisaties) in de betreffende resultaatgebieden te koppelen aan goed omschreven competenties.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2009
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.