De herkomst van de lijst met 39 competenties.

 

Vraag:

Kunt U mij iets vertellen over de herkomst van de lijst van 39 competenties op de website? Is daar literatuur over te vinden?(november 2003)

 

Antwoord:

De lijst van 39 is een compilatie van verschillende lijsten die in de 70- en 80-er jaren door diverse Nederlandse psychotechnische bureaus zijn gebruikt. Een belangrijke bron was een lijst die in die tijd door Jeroen Seegers, destijds werkzaam bij het GITP, uit de VS werd meegebracht. Zijn boekje “Talenten van vandaag voor organisaties van morgen” (1982) is niet meer in de handel. De 39 competenties op de Li Po websites komen voor een belangrijk deel overeen met de competenties uit het boek "Coachen op Resultaat en Gedrag" (Goijarts,cs) (1998) (waarvan ik ook mede auteur ben) (1998) maar dat boek is in de oorspronkelijke vorm ook niet meer in de handel. Wel is het boek "Competent Communiceren", ISBN 90-232-3678-5 nog in de handel. Zowel een overzicht van de lijst uit "Coachen op Resultaat en gedrag" als een vergelijking daarvan met een nieuwere versie en iets over de ontstaansgeschiedenis is daarin te vinden.


U kunt reacties, vragen en tips over resultaatgericht werken en resultaatgerichte aansturing toezenden naar: Wim van Osch


Laatst bijgewerkt: 28 juni 2011
Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.