Inventarisatieformulier voor een resultaatgerichte organisatie-analyse, voor een competentieprofiel van uw bedrijf.

Naam en adres en bedrijfsvorm van de organisatie:

Bedrijfsvorm: gevestigd sinds:

Naam, telefoonnummer en functie van de invuller:

Globaal aantal medewerkers (parttimers meetellen):

Datum opstelling.

Hoofddoel van de organisatie:


Missie van de organisatie:


Hoofdafdelingen van de organisatie: (Bijv: Directie, Productie, Administratie, Inkoop, Marketing, Onderhoud, Planning, Research, Bedrijfsbureau, etc.)

1. Aantal medewerkers:........ Aantal verschillende functies:

2. Aantal medewerkers:........ Aantal verschillende functies:

3. Aantal medewerkers:........ Aantal verschillende functies:

4. Aantal medewerkers:........ Aantal verschillende functies:

5. Aantal medewerkers:........ Aantal verschillende functies:

6. Aantal medewerkers:........ Aantal verschillende functies:

etc.

Resultaatgebieden en prestatie-indicatoren van de organisatie:

1. Resultaatgebied:

Dit betreft:

Prestatie-indicatoren:

1.

2.

3.

4.

2. Resultaatgebied:

Dit betreft:

Prestatie-indicatoren:

1.

2.

3.

4.

3. Resultaatgebied:

Dit betreft:

Prestatie-indicatoren:

1.

2.

3.

4.

4. Resultaatgebied:

Dit betreft:

Etc….

Wie zijn de ontvangers, afnemers, klanten? Wat is de doelgroep waar de onderneming zich op richt:


Kritieke situaties type 1:

Benoem enkele omstandigheden, situaties, die het de organisatie belemmeren om te functioneren zoals men het eigenlijk wil. Als deze situaties zich blijven voordoen gaat het bedrijf misschien sluiten, of zich elders vestigen.

1.

2.

3.

4.

Kritieke situaties type 2:

Benoem enkele omstandigheden die bij het functioneren als bedrijf vermeden moeten worden, ander lopen de klanten weg, geeft de bank geen steun meer, gaat het bedrijf failliet, etc.

1.

2.

3.

4.

Kritieke stuaties type 3:

Benoem enkele omstandigheden die de toekomst voor het bedrijf veel rooskleuriger zouden maken. Als dit gebeurt ziet de toekomst er heel goed uit.:

1.

2.

3.

4.

Kritieke situaties type 4:

Benoem enkele situaties of successen die het bedrijf moet zien te verwezenlijken om klanten te binden, zich van een goede toekomst te verzekeren, etc.

1.

2.

3.

4.

Vestigingsvoorwaarden:

1.

2.

3.

4.

 

Toelichting:

 1. Vul het formulier beknopt, helder, maar met weinig woorden, in telegramstijl in.
 2. U kunt dit formulier als wordfile downloaden van het Internet. Klik dan op:

 3. http:\\www.van-osch.com\lipoweb\rgorgan.doc of naar http:\\users.castel.nl\~oschw\rgorgan.doc
 4. Misschien is het voor u handig wanneer u het lege formulier eerst uitprint en met de hand in klad invult, voor u met de tekstverwerker aan de invulling bezig gaat.
 5. Bij invulling met de tekstverwerker wordt de invulruimte automatisch aangepast.
 6. Probeer waar 1-5 voorbeelden gevraagd worden, altijd tenminste drie, maar desnoods slechts twee voorbeelden in te vullen. Meer dan vijf mag wel, maar dat hoeft beslist niet.
 7. Voorbeeld van de invulling van de rubriek bedrijfsvorm bijvoorbeeld: BV., Maatschap, Stichting, Vereniging, Afdeling van bedrijf X, o.i.d.)
 8. Voorbeeld van de invulling van het hoofddoel van de organisatie bijvoorbeeld: Productie van schoenen, Transport van agrarische producten, o.i.d.)
 9. Voorbeeld van de weergave van de "missie" van de organisatie (Waar gaat de organisatie voor, wat trekt de klanten aan, waarvoor worden medewerkers om zich in te zetten.) bijvoorbeeld: "Een modern product van perfecte kwaliteit, tegen aantrekkelijke prijs" o.i.d.)
 10. Resultaatgebieden: (Bijvoorbeeld: management, financiëel beheer, productie, verkoop, personeel beheer, onderzoek en ontwikkeling, vervanging vernieuwing en onderhoud, etc.) Resultaten zijn voor anderen waarneembare producten van een organisatie. Een resultaatgebied is een zinvolle bundeling van dergelijke producten. De naam is altijd een zelfstandig naamwoord. Zo'n benaming zou eigenlijk voldoende moeten zijn om aan iedereen duidelijk te maken waarover het in deze bundeling gaat. Helaas kan men nog gemakkelijk verschillende dingen bedoelen met eenzelfde term. Daarom volgt onder de benaming een korte tekst, een inventarisatie van waarover het hier gaat. Resultaten zijn geen taken en resultaatgebieden moeten niet verward worden met organisatie-onderdelen. Om verwarring met juridische organisatiebeschrijvingen en taakanalyses te vermijden begint de tekst altijd met "Dit betreft: ...." Voorbeeld: Algemeen Management: Dit betreft het aansturen van en de wijze van leidinggeven aan en in de organisatie.
 11. Prestatie indicatoren: Hier worden de zichtbare en meetbare zaken vermeld die kunnen dienen om de kwaliteit en kwantiteit van de productie in het resultaatgebied objectief af te meten. Dit zijn dus de items waarop het bedrijf in dat resultaatgebied wordt afgerekend. Voorbeeld: (Resultaatgebied Management) Prestatieindicatoren: didelijkheid, teamspirit, goede werksfeer, weinig of geen arbeidsconflicten, etc.
 12. Voorbeeld van kritieke situaties type 1: Geen deskundig personeel verkrijgbaar.
 13. Voorbeeld van kritieke situaties type 2: Toezeggingen aan klanten worden niet nagekomen.
 14. Voorbeeld van kritieke situaties type 3: Voldoende overheidssteun voor opleidingen en investeringen.
 15. Voorbeeld van kritieke situaties type 4: Goede reputatie voor wat betreft kwaliteit en stiptheid, goede naamsbekendheid.
 16. Vestigingsvoorwaarden: Toestemmingen, vergunningen, bevoegdheden, etc. die vereist of gewenst zijn om dit bedrijf te kunnen en mogen voeren. Dit zijn ook competenties van de organisatie. Geef bij de invulling aan of de betreffende voorwaarde vereist of gewenst is en of aan de voorwaarde nu dan wel in de nabije toekomst wordt voldaan.
 17. Als u wilt dat wij het competentieprofiel voor u uitwerken: Stuur het ingevulde formulier naar wim@van-osch.com of per post naar Li Po (oa&b) Klaverlaan 1, 9753 BZ Haren. Kort daarna ontvangt u nader bericht over het competentieprofiel van uw bedrijf.. NB: Het hoeft niet, maar het is wel gemakkelijk als u op dit formulier uw naam en telefoonnummer noteert, zodat we u eventueel kunnen bereiken voor een mondelinge toelichting.


Competentie-analyse formulier. Laatst bijgewerkt: 20-06-2007 Li Po Copyright 2001-2007 w.m.van osch & h.b.m. v.d. wiel Gebruik toegestaan met bronvermelding.
Home Functie database Download deze file naar uw tekstverwerker Vragen of tips over competentieprofielen kunt u zenden naar: Wim van Osch