Meer algemene definities voor resultaat, gedrag, competentie en operationalisatie.


Term en definitiePraktijkvoorbeeld

Resultaat: is het effect van een actie, een handeling of een proces.

Door het uiteenvallen van atoomkernen verandert radium in lood.
Uiteenvallen is een proces en het resultaat is lood.

Gedrag: is wat een object, een idee, een plan, een programma, een stof, een ding, een machine, een systeem, een plant, een dier, of een mens, uit zichzelf doet of kan doen.

Computervirussen verspreiden zichzelf in cyberspace. Dit gedrag van zo'n programma is ongewenst.
Competentie: is gedrag waarmee een resultaat wordt bereikt. Meemvirus: Gedrag : hecht zich aan documenten die in aanhef, hoofd of titel woorden van meer dan twaalf letters bevatten.
NB: De competenties van het programma Meem bestaan uit (a) viraal gedrag (ongewenste reproductie) en (b) een speciaal gebruik van schriftelijke taal.
Operationalisatie: is een beschrijving van een zichtbaar resultaat dat gebruikt kan worden als toets of maatstaf voor de aanwezigheid van een competentie. -Programma: Meem
-Gedrag: Viraal.
-Competenties: Reproductie (viraal) en Schriftelijke taalgebruik.
-Operationalisatie: Spambericht dat zich verspreidt (vanwege het lange woord in de titel) omdat het verzoekt om doorzending naar relaties van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Terug naar de home page van Li Po.
Terug naar Li Po web.
Terug naar Li Po castel
Overzicht competenties
Laatst bijgewerkt: 8 februari 2013 /WvO