Competent communiceren:

Handboek voor resultaatgericht werken, competentie management en interdisciplinair communiceren.
ISBN 90-232-3678-5 Winkelprijs: Euro 27.-

Inhoudsopgave

Taal is een mysterieus instrument. Taal lijkt vooral bestemd om mensen in staat te stellen zich met elkaar te verstaan. Maar op een ander niveau schept een taal grenzen. Taalgrenzen ommuren domeinen met eigen streek- of vaktalen en eigen culturen, die het communiceren met lieden van buiten die domeinen bemoeilijken. Taal schept ook vreemdelingen, vervreemding en afweer. De taal van de advocaat kan irritant zijn voor de politieman. De taal van het management is soms irritant voor de autonome professional.

Als u op een bepaald vakgebied echt iets in uw mars heeft, is het haast onvermijdelijk dat u in een leidinggevende positie terecht komt. U merkt dan dat u, ondanks uw deskundigheid en routine, niet langer alles zelf mag doen. U wordt geacht anderen het werk te laten doen en dat heeft nogal wat consequenties. U mag niet meer veilig vanuit de zijliin op basis van uw expertise kritisch dicteren hoe de wereld in elkaar steekt. Nee, er moet worden gecommuniceerd. Briljante helpers kunnen niet meer zomaar even voor korte tijd worden aangetrokken voor uw veelbelovende projecten. Integendeel, u moet met iedereen over alles gaan overleggen en zij en u moeten nu voldoen aan competentieprofielen en teamrollen gaan vervullen. Kortom, het ad hoc regelwerk is definitief voorbij; u bent manager geworden. Als u niet specifiek bent opgeleid voor het managerschap, bijvoorbeeld omdat u aan uw vak als jurist, ingenieur, (para)medicus, econoom of docent al genoeg had, bent u nu terecht gekomen in een soort andere werkelijkheid.

Het lijkt dezelfde wereld, maar de taal en de spelregels ziin anders. Dan is het handig om over een gidsje te beschikken, waarmee u snel zicht krijgt op het hoe en wat van de vaak boeiende, maar ook wat eenzame wereld die management heet. Dit boek is zo'n gids. Door zich te beperken tot praktische hoofdzaken, geeft het op efficiente wijze inzicht in basale managementprocessen en de bijbehorende terminologie. Daarnaast fungeert het als een soort doe-het-zelf-bouwdoos, waarmee u op uiterst simpele wijze de meest elementaire managementinstrumenten (functieprofielen, feedbackprocedures etc.) zelf kunt maken en/of aan uw eigen situatie kunt aanpassen. En dat alles aan de hand van sprekende casuistiek, spannende oefeningen en gedetailleerd uitgewerkte voorbeelden.

Over de auteurs:
Wim van Osch (Rotterdam, 1934) gaf het grootste deel van de afgelopen 40 jaar leiding aan personeelconsulenten, functie-analisten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, trainers, bedrijfsjuristen, stafmedewerkers, etc. bij enkele grote instellingen en bedrijven. Harry van de Wiel (Den Bosch, 1955) hield zich tijdens het werken aan dit boek als hoofd van de Dienst Medische Psychologie en Geestelijke Verzorging van het Academisch Ziekenhuis Groningen vooral bezig met thema's als werkstress, burn-out, communicatie en samenwerking. Daarnaast was hij als hoogleraar Seksuologie verbonden aan de Medische Faculteit van de RUG. Inmiddels zijn faculteit en ziekenhuis gefuseerd tot een nieuwe complexe organisatie die UMCG heet. Maar Harry doet daar binnen nog steeds dat zelfde werk.

De inhoud:
Het nieuwe "Handboek Competent Communiceren" bevat drie onderdelen:

In deel 1 wordt in vijf hoofdstukken succesvol gedrag bij de beroepsuitoefening verwoord in normale taal en vanuit het gezichtspunt van de professional.

In deel 2 worden andere, in de praktijk veel gebruikte verwoordingen van werkgedrag van uit andere gezichtspunten beknopt uitgelegd. In hoofdstuk 1 van deel 2 wordt ingegaan op de eigen vaktaal van management en staf. In hoofdstuk 2 van deel II wordt de ‘Big Five’, besproken. Dit zijn dan nog geen competenties maar gedragsfactoren, gedrag zoals een psycholoog dat waarneemt en test. In hoofdstuk 3 wordt de groepsrollen theorie van Belbin behandeld. Dat gaat over verschillende rollen bij het werken in teams. Verder bevat deel 2 nog een hoofdstukje over het praktisch omgaan met verschillende 'woordenboeken' voor gedrag

Deel 3 gaat over praktische toepassingen. Het is een bouwdoos met concrete voorbeelden, zoals een competentieprofiel. en een 360gr feedback formulier voor een docent HBO.

Hoe te bestellen:
Competent Communiceren verscheen bij Kon. Van Gorcum BV, Assen. (ISBN 90-232-3678-5) U kunt het boek gewoon bij uw eigen boekhandel kopen of ter inzage vragen of bestellen.

 Laatst bijgewerkt: 29 september 2009


Terug naar de home pagina. Naar de inhoudsopgave. Naar de functie database