Wat is het beste voor u: samenwerken.... of onderhandelen?

Stel, u wilt in uw situatie graag:

of u moet in uw omstandigheden juist:

(want u bent volkomen meester over uw situatie)

(want u bent altijd sterk afhankelijk van anderen)

Ondernemen

Goed besturen, richtlijnen geven

Expansief zijn

De status quo beveiligen

Experimenteren

Op zekerheid spelen

Risico nemen

Liever risico's vermijden

Innovatief zijn

Snel aanpassen aan veranderende omstandigheden

Maar vast vooruitlopen

Ontwikkelingen afwachten

Niet zo kwetsbaar, niet zo gevoelig zijn

Heel gevoelig, haarscherp reageren

Optimistisch blijven reageren

Voorzichtig optreden

Erg intelligent zijn

Ook erg intelligent zijn!

Wat u nu nodig hebt is:

En u moet steeds:

Flexibel gedrag
(Beschikken over een arsenaal van gedragsvormen en werkprocedures om steeds maar de baas te blijven over de directe leefomgeving )

Aanpassen
(Gedragsvormen die horen bij een streven om zo goed mogelijk te overleven in een omgeving die toch helaas grotendeels door andere machten wordt beheerst)

Onder uw omstandigheden kunt u het beste:

En u gaat nu natuurlijk:

Samenwerken
(Ergens op uw weg naar uw doel ligt een obstakel dat u niet in uw eentje kunt opruimen. Als u dat doel toch echt helemaal wilt bereiken, heeft u er dus anderen bij nodig. Leuk dat er anderen te vinden zijn die op weg naar hun eigen doelen ook voordeel zien in het opruimen van dat zelfde obstakel.)

Onderhandelen
(Wat u eigenlijk zou willen is toch niet haalbaar onder deze omstandigheden. Bovendien willen anderen iets van u, dat u niet wilt. Dus moet u wel gaan praten om te kijken of die ander iets wil inleveren en hoeveel u helaas weer minstens zal moeten toegeven.)

Uw soort oplossingen zijn:

En de uwe:

Nou ja, u schuift uw hoofddoel even naar het tweede plan. Maar altijd win-win. Toch?

 

Nou ja, win-win is in deze belevingswereld wel mogelijk, altijd in de vorm van onverwachte cadeautjes, maar verder met een geurtje van verlies-verlies. Eigenlijk is het immers toch: u verliest iets en de ander wint dat. Want u moet inleveren, u voelt de pijn. De pijn van de ander voelt u niet. Toch?

Effectief, maar het werk natuurlijk vaak niet zo lekker in een lastige omgeving, waar veel kritiek geuit wordt en de mensen erg gevoelig zijn. Hoewel.... Effectief, maar het is niet zo efficiënt in een macho omgeving of als u feitelijk al alle macht hebt. Hoewel......

Om in uw situatie nog meer resultaat te bereiken zou u kunnen inzetten op het ontwikkelen van de volgende gedragscompetenties:

En u kunt daarentegen juist inzetten op:

Vasthoudendheid
(Wat er ook gebeurt, bij uw plan of standpunt blijven tot het gewenste resultaat is bereikt)

Integriteit
( Staan voor wat u zegt, doen wat u zegt en zeggen wat u doet)

Intitiatief:
(In actie komen, kansen grijpen wanneer die zich voordoen)

Gevoelig zijn:
(Laten zien dat u weet wat de anderen voelen en wensen en tonen dat u daarmee ook rekening houdt)

Discipline:
(Zich toegewijd gedragen volgens gevestigde regels, ook bij tegenvallers)

Trouw:
(Zich houden aan de afspraken met en zich richten naar de wensen van de ander)

Moed:
(Omgaan met onzekerheden, risico's durven nemen)

Bewust zijn van effecten (zorgvuldigheid):
(Zien welke invloed uitgaat van uw optreden en welke gevolgen uw acties hebben voor anderen)

Oog voor wederzijds belang (ondernemen):
(Nieuwe doelgroepen zoeken, werkterreinen uitbreiden, fuseren met andere ondernemingen, etc.)

Kwaliteitsbesef (klantgerichtheid):
(Zich richten op het tegemoetkomen aan wensen en behoeften van klanten, prioriteit voor afwerking en service, etc.)


Dit overzicht van (verticaal) bij elkaar passende of (horizontaal) juist contrasterende en compenserende gedragscompetenties, is voor een goede oriŽntatie in de praktijk belangrijk. Iets anders is dat eenzijdigheid ook niet goed is. Dus: als u flexibel bent, kunt u ook aanpassen. En als u goed wilt samenwerken: toch ook maar leren onderhandelen!
Home Functie database Vragen of tips over deze gedragscompetenties kunt u zenden naar: Wim van Osch
Copyright 2007 w.m.van osch (Li Po) - Vrij voor gebruik onder bronvermelding - Laatst bijgewerkt 11-08-2007